Přeskočit na hlavní obsah

Lokomotivy LZH

Vyráběné modely

Výrobní program zahrnuje dvě řady závěsných důlních lokomotiv:

  • LZH 50.D-3
  • LZH 120 D5.1

Oblast využití

Závěsná důlní lokomotiva je určena k horizontální dopravě pomocného materiálu, výztuže, zařízení a osob od jámy k místu dobývání a zpět.

Lokomotiva LZH je prioritně nasazována v důlních dílech. Nejčastěji se používá v technologickém procesu uhelných dolů pro přepravu osob a materiálů. Dále může být lokomotiva použita při práci v podzemních liniových dílech. Jedná se zejména o budování a údržbu tunelů, kolektorů a podzemních drah.

Díky schválení pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu lze lokomotivy LZH použít v prostorách plynujících dolů s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 2 (lokomotiva je zařazena mezi zařízení skupiny I. kategorie M2 do prostředí s nebezpečím výbuchu). Zařízení je ve shodě se směrnicemi evropského společenství č. 98/37/ES, 94/9/ES – ATEX 100(95), 1999/92/ES – ATEX 137.

Důlní lokomotiva LZH je trakční prostředek s pohonem vznětovým motorem s hydrostaticko-mechanickým převodem.

Vlakové soupravy jsou přepravovány po jednokolejnicové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální rovině a úklonech do 25 stupňů. Lokomotiva může pracovat v chodbách o minimálním rozměru 1800×1500 mm.

Princip fungování

Lokomotiva je vyrobena v třídílném nebo čtyřdílném provedení (dvě kabiny, motorová část s hnacími jednotkami a případně chladicí jednotka). Toto umožňuje dopravu lokomotivy do podzemí v těžní kleci. Montáž se provádí přímo na místě nasazení.

Motorovou část tvoří dieselový motor a hydrostatický pohon. U typu LZH 50.D-3 je použit vznětový motor ZETOR Z-7701 chlazený nuceným vodním oběhem vybaveným výkonným chladičem s ventilátorem.

Na novější lokomotivě LZH 120 D5.1 je použit výkonnější motor inovované řady ORTAS 100 přeplňovaný turbodmychadlem.

Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu jsou motory vybaveny ochranou sacího a výfukového traktu (chránič sání a chránič výfuku s vodní uzávěrou). Tato zařízení zamezují iniciaci výbuchu metanu přenesením plamene nebo žhavých částic do nechráněné volné atmosféry.

Spouštění hnacího motoru se provádí hydraulickým startérem. Kroutící moment je přenášen od vznětového motoru uloženého v motorové části přes spojku a hydrostatický převod k třecím kladkám hnacích jednotek. Hnací kladky jsou hydraulicky přitlačovány na stojinu závěsné dráhy. Otáčení kladek v jednom nebo druhém směru zajišťuje pohyb lokomotivy vpřed nebo vzad.

Funkci vozidlové provozní brzdy plní vlastní hydrostatický převod. Při překročení maximální povolené rychlosti jízdy dojde k sepnutí omezovače rychlosti, tím dojde v bezpečnostním obvodu k vybavení sekvence bezpečnostních funkcí, které spustí havarijní brzdu a odstaví motor lokomotivy, což způsobí zastavení stroje.

Lokomotiva je ovladatelná vždy z té kabiny, která je ve směru jízdy jako první. Vlakovou soupravu je možné k lokomotivě připojit spojovacím táhlem z jedné nebo z druhé strany.

Technické údaje

LZH 50.D-3 LZH 120 D5.1
POHON
Typ ZETOR 7701 ORTAS 100
Druh vznětový, čtyřdobý vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný
Max. výkon [kW/k] 38/51 82/110
Počet válců 4 4
Vrtání [mm] 102 105
Zdvih [mm] 120 120
Rozvod OHV OHV
Spotřeba paliva [g.kW-1.h-1] 248 257
Alternátor [V] 12 12
Chlazení kapalinové s nuceným oběhem a termostatem
Hmotnost upraveného motoru [kg] 370 485
PŘEVOD
Max. tlak obvodu [MPa] 32 35
ROZMĚRY A HMOTNOST
Počet hnacích jednotek 2 3 3 4 5
Délka [mm] 5660 6500 8550 9850 11150
Šířka [mm] 800 800 800 800 800
Výška pod kolej [mm] 1200 1200 1200 1200 1200
Hmotnost [kg] 3150 3500 4550 4900 5250
TRAKČNÍ HODNOTY (suchá trať)
Tažná síla [kN] 40 60 72 96 120
Max. dopravní rychlost [m/s] 2 1,3 2,4 1,8 1,4
TRAŤ
Profil I 155 I 155
Sklon trati 25° 25°
poloměr oblouků – horizontální [m] 4 4
poloměr oblouků – vertikální [m] 8 8
Min. rozměry chodby [mm] 1800×1500 1800×1500

Fotogalerie

Fotogalerie – Praktické použití

Kontakt

Adresa:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Fax: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz