Přeskočit na hlavní obsah

Nakladač NL

Oblast využití

Lopatový přehazovací nakladač NL je nakladač kolejový, poháněný stlačeným vzduchem. Nakladač NL nakládá horninu lopatou přenášenou nakládacím ústrojím přes vlastní těleso nad připojený důlní vozík nebo při použití dopravníku nad násypku, do které je nakládaná hornina setrvačnou silou vhozena.

Nakladač_NLKonstrukčně a vhodným způsobem nakládání je vhodný do dolů s malým profilem. Maximální úklon důlního díla je 8° a minimální světlá výška 2,1 m (mezi hlavou kolejnic a stropem).Vhodnost nakládání spočívá ve využití váhy nakladače a rychlosti rozjezdu k vražení lopaty do horniny, která je po sestřelení nedostatečně rozpojena a rozličně kusovitá. Dobrá skladatelnost horniny je do maximální kusovitosti 30x30x30 cm, při větších kusech nebo lepkavém materiálu výkon nakladače klesá. Maximálních výkonů 40 až 50 t za hodinu lze dosáhnout v sypké hornině, o stejné zrnitosti a velikosti 5 x 5 cm. Použitelnost nakladače na povrchu je omezena povětrnostními podmínkami.

Princip fungování

Ze vzdálenosti cca 0,5 m najíždí nakladač NL se spuštěnou lopatou do rozpojené horniny. Jakmile se lopata dostatečně zaboří do materiálu, což je podporováno jejím natřásáním, začne se lopata zvedat (tažena řetězem). Zvedací rychlost lopaty se během zvedání zvyšuje, čehož je dosaženo jednak odvalovací křivkou nosné horní části lopaty a za druhé navíjením řetězu na řetězovou kladku v závitech na sebe na stále větší průměr.

V okamžiku nejvyšší rychlosti, kdy je lopata nad vozíkem nebo násypkou, narazí lopata na pružiny příčníku tvořící doraz a obsah materiálu se vysype z lopaty. Při zvedání lopaty nakladač současně odjíždí od hromady, aby se lopata mohla opět vrátit do své původní nabírací polohy a znovu najet do materiálu. V případě, že se nakládá materiál po stranách kolejí, je nutno před najetím do materiálu vychýlit korbu nakladače pootočením okolo vertikální osy tak, aby lopata zabírala do strany. Vrácení korby do původní polohy se děje samočinně při zvedání lopaty.

Technická data

Výkonové parametry
Nakládací výkon (ve vhodném materiálu) 40 m³/hod
Obsah lžíce 0,12 m³
Šířka dosahu lopaty 1825 mm
Počet otáček motoru 900 ot./min
Maximální úklon
Maximální kusovitost materiálu 300 mm
Pohon 2 vzduchové hvězdicové motory
Světlost přívodní vzduchové hadice/průměr potrubí DN 25
Motor
Výkon 4,4 kW (6 HP)
Přípustný pracovní tlak 5 bar
Spotřeba vzduchu každého motoru 360 m3/hod
Podvozek
Rozchod (podle požadavku) min. 435 mm
Rozměry a hmotnost stroje
Délka (lžíce nadzvednuta do transportní polohy) 1800 mm
Délka (při spuštěné lopatě) 1890 mm
Šířka (se stupačkou) 1120 mm
Šířka (při odejmuté stupačce) 875 mm
Výška (lžíce nadzvednuta do transportní polohy)
1420 mm
Maximální výška 2010 mm
Vzdálenost od podélné osy na okraj stupačky
730 mm
Výška stupačky
130 mm
Hmotnost stroje 2000 kg

Fotogalerie

Video

Kontakt

Adresa:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Fax: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz