Přeskočit na hlavní obsah

Vrtací souprava VS-1

Oblast využití

Vrtací souprava VS-1 je určena k provádění krátkých vrtů o průměru do 50 mm a maximální délce 12 m. Souprava je vhodná k provádění vrtů pro následné trhací práce příp. pro aplikaci kotvící techniky v podzemním stavitelství, důlním průmyslu, při sanacích betonových konstrukcí apod.

Díky svým rozměrům a hmotnosti je vrtací souprava VS-1 vhodná i pro použití v malých, hůře přístupných prostorách.

Popis

Vrtací souprava VS-1Vrtací souprava VS-1 se skládá z rozpěrného sloupu, na němž je napříč upevněna lafeta pro vedení vrtacího kladiva. Pro usnadnění manipulace může být vybavena dvoukolovým podvozkem. V zadní části lafety je umístěn ovladač, do něhož je soustředěna převážná část ovládacích prvků.

Rozpěrný sloup vrtací soupravy je tvořen pneuválcem se zdvojenou účinnou plochou ve směru vysouvání pístnice. Na rozpěrném pneuválci je nasunut posuvný jednočinný pneumatický válec, po němž na ozubeném hřebenu pojíždí objímka s konzolou pro uchycení lafety.

Vrtací lafeta VL-01 je tvořena do série propojenou soustavou dvou pneuválců. Hlavní pneuválec tvoří zároveň těleso lafety, po jehož horní straně pojíždí vrtací kladivo. Pomocný pneuválec situovaný na boku lafety způsobuje požadovaný podélný posuv lafety ve směru vrtání. Lafetu je možno na konzole sklopit v libovolném úhlu.

Ovládací panel vrtací soupravy VS-1 umožňuje soustředěné ovládání všech jejích pracovních funkcí. Po ukotvení je vrtací souprava obsluhována jedním pracovníkem.vs-1-nakres

Přívod vzduchu k rozpěrnému pneuválcije vybaven bezpečnostním zpětným ventilem, který zabezpečí rozepřený rozpěrný sloup v případě náhlého přerušení dodávky stlačeného vzduchu.

Doporučeným typem vrtacího kladiva je pneumatické vrtací kladivo VKS-29 dodávané výrobcem.

Technická data

Parametr VS-1
Provozní tlak vzduchu [MPa] 0,4–0,6
Spotřeba vzduchu [m3/min] 4
Rozsah rozepření sloupu (s využitím sady opěrných hrotů) [mm] 1710–3560
Celkový zdvih vrtacího kladiva [mm] 2240
Max. přítlak na vrtací kladivo [N] 1450
Přívod vzduchu DN 25
Výška zasunutého rozpěrného sloupu [mm] 1710
Celková délka lafety [mm] 2420
Hmotnost soupravy [kg] 180
Zdvih rozpěrného pneuválce [mm] 1150
Max. přítlačná síla rozpěrného pneuválce [N] 2740
Rozsah výšky horizontálních ustavení osy vrtu [mm] 645–2795
Posun kladiva po lafetě [mm] 1515
Podélný posuv lafety vůči rozpěrnému sloupu [mm] 725

Fotogalerie

Praktické použití

Kontakt

Adresa:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Fax: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz