Přeskočit na hlavní obsah

Torkretovací stroje řady SSB

Oblast využití

Stroje na stříkání betonu řady SSB (torkretovací stroje) jsou určeny k nástřiku betonových směsí tzv. suchou cestou za účelem vyztužování a vyplňování ostění, případně k práškování důlních chodeb jemně mletým vápencem.Torkretovací stroje řady SSB se využívají především v uhelných a rudných dolech.

SSB 14 COM-A_M2Základním principem tzv. suché cesty nástřiku betonu je pneumatická doprava betonu s tím, že ke zvlhčení dochází až ve stříkací trysce. Hlavní předností této technologie stříkání betonu je především vysoká výtoková rychlost materiálu z trysky (až 30 m/s), která umožňuje dokonalé zhutnění betonové směsi a tím i vysokou pevnost nastříkaného betonu. Významnou výhodou je též velká dopravní vzdálenost umožňující aplikaci betonové směsi na těžko přístupných místech (až 300 m horizontálně a 100 m vertikálně).

Vyráběné modely

Stroje na stříkání betonu řady SSB jsou vyráběny ve 3 modelových řadách a to SSB 05 M2, SSB 14 M2 a SSB 24 M2. Pohon je řešen elektromotorem nebo pneumatickým motorem.

Typ Druh pohonu Regulace výkonu
E jednootáčkový elektromotor konstantní výkon
P vzduchový motor plynulá

Řada SSB 05 M2

Torkretovací stroj SSB 05 M2 představuje univerzální variantu a dosahuje teoretického výkonu 0,5 – 6 m3/h. Je používán k provádění torkretovacích prací menšího i většího rozsahu v závislosti na použitém dávkovacím bubnu (rotoru). Tloušťku stříkané vrstvy lze dosáhnout v rozsahu 5 – 15 cm.

Řada SSB 14 M2

Stroj na stříkání betonu SSB 14 M2 dosahuje teoretického výkonu 0,5 – 3 m3/h a je určen k provádění torkretovacích prací menšího rozsahu do tloušťky cca 5 – 8 cm stříkané vrstvy betonu.

Řada SSB 24 M2

Torkretovací stroj SSB 24 M2 představuje výkonnější variantu a dosahuje teoretického výkonu 4 – 6 m3/h. Je používán k provádění torkretovacích prací většího rozsahu do tloušťky cca 10 – 15 cm stříkané vrstvy betonu.

Princip fungování

Stroje na stříkání betonu SSB fungují na principu pneumatické dopravy. Suchá směs (přirozená vlhkost dopravované směsi může být max. 7 %) určená ke stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a plynule zaplňuje kapsy dávkovacího bubnu (rotoru) uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší dopravu směsi do dávkovacího bubnu je stroj vybaven vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena k vyfukovači, odkud je vyfukována proudem tlakového vzduchu do dopravních hadic. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení stříkané směsi je regulováno přívodním kohoutem. Pohon dávkovacího bubnu je alternativně řešen elektromotorem nebo vzduchovým motorem.

Torkretovací stroje řady SSB mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu (kategorie zařízení I M2).

Stroje řady SSB je možno plnit jak manuálně, tak s pomocí speciálních mechanismů (např. pásový dopravník DP-01 a zásobníkový vůz ZV-01; silo). Pro zjednodušení manipulace při použití pytlovaných směsí je násypka stroje opatřena nástavcem se sítem a pilou na řezání pytlů. V základním provedení je stroj standardně vybaven manuálním mazacím lisem, kterým jsou přimazávány otěrové plochy těsnící desky a dávkovacího bubnu, což vede k prodloužení životnosti těchto dílů.

Technická data

Parametr SSB 14 M2 SSB 24 M2 SSB 05 M2
Teoretický výkon [m3/h] 0,5 – 3 4 – 6 0,5 – 6
Spotřeba vzduchu [m3/min] (dopravní vzdálenosti 40 m) * 2 – 5 6 – 8 2 – 8
Tlak vzduchu [Mpa] 0,5 – 0,6
Příkon motoru [kW] 1,5 / 3,5 3,0 / 3,5 3,0 / 3,5
Světlost dopravních hadic DN = 32,40,50 DN = 50 DN = 32,40,50
Zrnitost materiálu [mm] max. 16
Dopravní vzdálenost horizontální [m] max. 200
Dopravní vzdálenost vertikální [m] max. 120
Hadice záměsové vody k trysce DN 20
Rozměry ** SSB 14 SSB 24 SSB 05
Délka [mm] 1000 1100 1360
Šířka [mm] 780 800 740
Výška [mm] 980 1050 1220
Hmotnost stroje [kg] 300 350 420

*) Spotřeba vzduchu odpovídá stroji SSB s elektropohonem.
**) Rozměry a hmotnost platí pro standardní provedení s pojezdovými koly. U provedení na kolejovém podvozku či v pevném rámu se rozměry i celková hmotnost liší.

Fotogalerie

Fotogalerie – Praktické použití

Kontakt

Adresa:
ORTAS s. r. o.
Hatě 546, 261 01 Příbram III

Tel: +420 607 606 698
      +420 318 637 761
Fax: +420 318 629 295
E-mail: info@ortas.cz